lén lúc địt con ghệ của thằng bạn khi qua nhà nó chơi